Tudatos erdőgazdálkodás

A Pilisi Parkerdő Zrt. levélben tájékoztatta a XV. kerületi önkormányzatot a idei  erdőgazdálkodási tevékenységéről, melyet a kerület környezetében terveznek elvégezni.

A Parkerdő kitér többek között arra, hogy fenntartható módszerekkel biztosítja az erdők védelmi, társadalmi és gazdasági funkcióit. Klímavédelmi célokat szolgálva folytatódik az országfásítási program, és a Parkerdő továbbra is felajánlja, hogy szaktudásával segíti az önkormányzat és a civil szervezetek fásítási törekvéseit. Az erdőben illegálisan elhelyezett hulladék azonban nagy probléma. A társaság saját forrásból végzi a több mint 10 000 köbméternyi szemét eltakarítását, melynek költsége évről-évre növekszik. A Tisztítsuk meg az országot program keretében az állami erdőgazdaságok hosszabb távon a megelőzésre helyezik a hangsúlyt, a jövőben országosan 900 kamerát, és több mint 300 sorompót helyezhetnek ki, hogy megakadályozzák a hulladék újbóli lerakását.

Fotó: XVMÉDIA, Nagy Botond

Másik aktuális probléma, hogy a kertes házaknál keletkező zöldhulladék jelentős hányada az  erdőterületeken végzi, pedig ez éppúgy szabálytalan és büntetendő, mint a kommunális vagy más hulladék lerakása. A zöldhulladék ráadásul komoly veszélyt jelent az erdőkre, gyepterületekre, mivel fokozottan tűzveszélyes, forró időszakban könnyen erdőtüzek okozója lehet. Jentős a természetvédelmi kockázata is, az agresszív, idegenhonos növényfajok (bálványfa, parlagfű, japán keserűfű) a kertekből kikerülve, a főváros környékén még meglévő őshonos, védett erdők rovására terjeszkednek, visszaszorításuk nagy erőfeszítéseket igényel. A Parkerdő megjegyezte, hogy a fakitermelés “erdeink minőségének fenntartásához és javításához szükségszerűen elvégzendő feladat”. A kitermelt faanyagból származó bevételből tudják megújítani erdeiket, karbantartani az ökoturisztikai infrastruktúrát, megvalósítani természetvédelmi programjaikat. Mindemelett az erdőfelújításról is szó esett a levélben, melyet mesterséges vagy természetes úton végeznek. Az erdőművelési munkák szorosan kapcsolódnak a fakitermelési feladatokhoz. Az erdő megfelelő, egészséges fejlődése érdekében ugyanis tisztításokra, gyérítésekre (nevelő vágásokra) van szükség. Tarvágást azonban csak a mesterségesen vagy sarjról felújítható fafajok (például akác) állományai esetében alkalmaznak, mert más módon a következő erdőgeneráció jó minősége nem biztosítható. Kevésbé látványos a Parkerdő úgynevezett Parkfenntartási közjóléti tevékenysége, mely az egyes kirándulóhelyek, letelepedők, turistautak, szálláshelyek fenntartását, fejlesztését és egyéb, a turisztikával összefüggő feladatokat foglalja magában. Ezen kívül a belterületen kószáló vaddisznókról és rókákról, elhullott állattetemekről is nyilatkozott a társaság. Ilyen esetekben a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal +36 80 263 244 ingyenesen hívható zöld telefonszámán teheti meg a lakosság a bejelentést. Bővebb információ a társaság honlapján: www.parkerdo.hu.