Teremtsünk tisztább jövőt a gyermekeinknek!

Levegőminőség tekintetében sajnos nem állunk jól az európai városokkal összevetve, sőt, a 2018-as Legtisztább fővárosok versenyében a helyi lakosok értékelése alapján Budapest Európa fővárosai között hátulról a hetedik lett, azaz 20 másik főváros előttünk végzett. Szóval bőven akad tennivalónk, hogy jobb legyen a közérzetünk és tisztább a környezetünk Budapesten. A 2021-es környezetvédelmi szemléletformáló kampány szerencsére ad némi reményt a pozitív változásra. Az akció néhány kiemelt eleméről beszélgettünk Benedekné Bagyinszki Mártával, a XV. kerület Városgazdálkodási Főosztály vezetőjével.

Fotók: XVMÉDIA, Nagy Botond

Hogy próbálják visszaszorítani az illegális hulladéklerakókat?

Az illegális hulladéklerakás mértéke sajnos az utóbbi években tett erőfeszítések ellenére sem változott. Megelőzése érdekében ez év áprilisában kiadtunk egy „Hulladék kisokos”-t, melynek célja elsősorban az volt, hogy bemutassuk és tudatosítsuk a kerületi lakosságban a ma elvárható hulladékgyűjtési módokat. 

Az illegális hulladéklerakás megakadályozása érdekében kerületszerte 33 darab közterületi  kamerát helyeztünk ki, de számuk évről-évre növekszik. A közterületi kamerák figyelése és a hatósági intézkedések megtétele a Hatósági Főosztály Rendészeti Osztályának feladatkörébe tartozik. Az idei évben még tervezzük a kerület külterületi, földutas részein útelzáró sorompók és vadkamerák kihelyezését. 

Szintén 2021-ben az illegális hulladéklerakók felszámolása kapcsán sikeresen pályáztunk az Innovációs és Technológiai Minisztérium ezirányú tevékenységek támogatására kiírt pályázatán. A pályázat keretében 17 helyszínen, főleg külterületi részeken történt meg a környezet illegális hulladékoktól való tehermentesítése. Közel 30 tonna vegyes jellegű hulladék (háztartási elektromos nagygépek, berendezési tárgyak, bútorok, különböző műanyagok, fémhulladékok, papírdobozok, kommunális jellegű zsákos hulladékok) ártalmatlanításra történő elszállítása valósult meg.    

A kukák mellett rengeteg esetben találunk szemetet, erre milyen megoldást terveznek?

Tisztasági hónap keretein belül évről-évre biztosít az önkormányzat a kerületi kertes ingatlannal rendelkező lakosság számára zöldhulladék gyűjtő zsákokat, amelyeket megadott  időszakban az FKF szállít el.

A kerületben több mint 900 darab közterületi kukát ürítenek heti többszöri rendszerességgel, egyes helyeken napi szinten (nagyobb forgalmú helyeken például.: Fő tér, Vásárcsarnok környezete) a kerület által megbízott cégek. Minden évben a megrongált hulladékgyűjtő edényzeteket lehetőség szerint cseréljük, valamint  a költségvetési forrás függvényében újakat helyezünk ki, a lakossági igények figyelembe vételével. Sajnos egyes  emberek nem rendeltetésszerűen használják a hulladékgyűjtőket, ebből adódik a szemetesek mellett  hulladékkukacok alakulnak ki, sok esetben annak ellenére, hogy egy adott helyszínen egymás mellett több hulladékgyűjtő is található.

Az önkormányzat feladatkörébe tartozó köztisztasági feladatok ellátása kapcsán kihelyezett edényzeteket ürítik, azokból szállítják el a hulladékot a megbízott cégek. 

A jövőre nézve kísérleti jelleggel tervezzük, hogy szelektív hulladékgyűjtő edényeket is kihelyezünk, telepítünk a közterületre. 

A környezettudatos életmódra, hogyan ösztönzik a lakosságot?

Az önkormányzat kiemelt célja a lakosság környezettudatos szemléletformálása. 2021. évben a helyi képviselő-testület 3 millió forint forrást biztosít a lakossági önerős komposztáló keret program lebonyolítására. Ebből az összegből összesen 52 darab komposztáló keretet tudtunk kiosztani. Az idei költségvetésben 4 millió forintot biztosított az önkormányzat a lakossági csapadékvíz gyűjtő programhoz, ebből 88 darab csappadékvízgyűjtő edény kiosztására nyílt lehetőség. Azaz általános tapasztalat, hogy a lakosság jógazda szemlélete jelentősen növelhető, ha hozzájárul a cél finanszírozásához, ezért a pályáztatás során a pályázók részéről komposztáló keretenként/ csapadékvízgyűjtő 2.000 forint önerő hozzájárulás befizetése volt a komposztáló keret/ csapadékvízgyűjtő átadásának egyik feltétele.

Mi a legfontosabb üzenete a környezetvédelmi kampánynak?

Az  idén megvalósuló szemléletformálás a tavaly elindított program eredménye, melynek forrása a múlt évi költségvetésben szerepelő környezetvédelmi alap. 

A környezetvédelmi szemléletformáló kampány és a program üzenete, hogy figyeljünk oda a környezetünkre, és ne pazaroljuk a szűkös erőforrásainkat. Teremtsünk egy tisztább jövőt a gyermekeinknek!