Márciusig kérelmezhető a Köznevelésért Oklevél

A Budapest XV. kerületi Köznevelésért Oklevél adományozására irányuló kérelem már benyújtható az önkormányzatnál, amely mellé bruttó 200 000 forint pénzjutalom is jár.
A Köznevelésért Oklevél annak a XV. kerület közigazgatási területén működő, az Észak-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott, az alap- és középfokú köznevelési feladatellátásban részt vevő iskolában dolgozó, pedagógus vagy pedagógusmunkát segítő munkakörben alkalmazott személynek adományozható, aki ezen intézményekben, illetve ezek jogelődeinél megszakítás nélkül eltöltött 20, 35, 45, 50 év folyamatos közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik.
A Köznevelésért Oklevél iránti kérelmet a pedagógus vagy pedagógusmunkát segítő munkakörben alkalmazott személy közvetlenül nyújthatja be a polgármesternek 2020. március 2. 18 óráig.
A nyugállományba vonuló alkalmazottnak 35, 45 és 50 éves elismerő oklevél akkor is adományozható, ha szolgálati jogviszonyából két év vagy ennél kevesebb idő van hátra.
Nem feltétel, hogy a kérelem benyújtásának határidejéig érje el az érintett közalkalmazott a meghatározott időtartamot, a tárgyévben való jogosultság (vagyis az adományozás évének december 31. napja) az irányadó. Emellett lényeges, hogy a kérelem a jogosultság évét követően nem nyújtható be.
A dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztályán lehet benyújtani személyesen (1153 Budapest, Bocskai utca 1–3. A épület fszt. 18-as szoba) vagy postai úton (1153 Budapest, Bocskai utca 1–3.).
A XV. kerületi önkormányzat polgármesterének címzett kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, születési (leánykori) nevét, születési helyét, idejét, tajszámát, adóazonosító jelét, valamint az édesanyja leánykori nevét.
A kérelemhez csatolni kell az esetleges korábbi Köznevelésért Oklevél másolatát, valamint azokat a munkaügyi dokumentumokat, amelyek a megszakítás nélküli, folyamatos közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött éveket hitelesen igazolják.
A kérelem benyújtásával kapcsolatban további felvilágosítás a 305 3310-es telefonszámon Dobrosiné Ladjánszki Tímea, vagy a 305-3160-as telefonszámon Végh Ádám intézményfelügyeleti referensektől kérhető.