Egyszázalékos segítség

A civil szervezetek erősítik az összetartozást, elősegítik a jövőépítést, fejlesztik a közösségi környezetet, valamint ösztönzik a társadalmi felelősségvállalást és az önkéntességet.
Kerületünkben több aktív civil szervezet található, közöttük a lakosság szinte minden rétegét, csoportjainak érdekképviseletét valló csoport megtalálható, melyekről az önkormányzat honlapján részletesen tájékozódhatnak: bpxv.hu/civil-szervezetek
Sokan szívesen segítenének anyagilag is ezeknek a helyi szervezeteknek. Az adó egy százalékának felajánlásával mindenki egy évben egyszer támogathat egy számára fontos munkát végző szervezetet úgy, hogy a támogatási összeg nem jelent pluszkiadást. Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett személyi jövedelemadójának 1 százalékát felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek. Aki rendelkezik ügyfélkapu-regisztrációval, 2020. március 15-étől tekintheti meg adóbevallási tervezetét.
Az szja 1 százalékos felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2019-es személyijövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.
Ha a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikusan nyújthatja be:
• az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy
• az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 19EGYSZA nyomtatvány kitöltésével,
• papíralapon, postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:
• a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
• az e-SZJA felületen megtalálható kitöltőprogram segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
• a 19EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2020. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak. (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.)
Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott kívánja benyújtani, a meghatalmazottnak a nyilatkozathoz csatolnia kell a magánszemély által adott, a nyilatkozat benyújtására jogosító meghatalmazását.
Fontos, hogy a 2020. május 20-ai határ­idő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1 százalékáról, a rendelkezése érvénytelen, és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.

A civil kedvezményezettek javára továbbra is évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.
Az szja 1 százalékáról rendelkező nyilatkozatán dönthet úgy, hogy nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.
Jövő év januártól a NAV honlapján megtekintheti, hogy az ön által idén megjelölt kedvezményezett részesült-e a felajánlott 1 százalékos összegből. Ha elektronikus tárhellyel rendelkezik, elektronikus úton is tájékoztatják a felajánlott összeg kiutalásáról.
Bővebb információ: www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/1_1_szazalek