Áprilisban lesz a beiratkozás

Az általános iskolákban április közepén tartják a beiratkozást. Az előző évhez képest nincs változás a kerületi iskolák körzethatárában.

Elsősök/Fotó: XV Média, Nagy Botond

Elsősök/Fotó: XV Média, Nagy Botond

A szeptemberben első osztályt kezdő gyerekeket április 11-én és 12-én (csütörtök, péntek) reggel 8 és este 7 óra között lehet beíratni a lakóhely szerint illetékes vagy a választott általános iskolába.
A beiratkozáskor be kell mutatni a gyerek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát, amit az óvoda állít ki.
Sajátos nevelési igényű tanuló számára a szülő választja ki a megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleményében megjelölt intézmények közül.
A nemzetiséghez tartozó gyermeket – ha a felvételi követelményeknek megfelel – a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul is tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel kell venni.
A gyermek felvételéről az iskola igazgatója dönt. A felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a szülő eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó (a Klebelsberg Központ Észak-Pesti Tankerületi Központja) jár el, és hoz másodfokú döntést.
Az a szülő, aki tanköteles gyermekét a fenti időpontban nem íratja be az iskolába, szabálysértést követ el.