A különc pestújhelyi

Zajti Ferenc festőt, írót, orientalista kutatót sokan ismerik munkássága miatt, de az nem közismert, hogy évekig lakott Pestújhelyen.
Alexa Károly személyes hangvételű írásában mutatta be a Helyem Házam Palotám helytörténeti értesítő 2016. februári számában Zajti életét, számos, eddig nem ismert részlettel kiegészítve az életművet. Annyiból könnyű helyzetben volt a szerző, hogy Zajti Ferenc Alexa Károly felesége rokonságához közel állt, így sok családi visszaemlékezést is beleszőtt A Zajti-legendárium című írásába. Zajti Ferenc 1886-ban született Újfehértón, érettségi után Münchenbe ment festészetet tanulni Hollósy Simonhoz. Ez azért is fontos, mert Csontváry Kosztka Tivadar ugyanitt tanult – bár sok évvel korábban – és mint barátjára, életműve folytatójára tekintett Zajtira. Hazatérte után 1907-ben telepedett le Pestújhelyen. „Házát úgy nézték a környékbeliek, mint titkok tanyáját: különös tudások, képek, keleti ruhás emberek, úti emlékek és mindenféle transzcendentizmusok gyakorlóhelye. Spiritiszta szeánszain részt vesz József Ferenc főherceg is…” – írja Alexa. Már nem fiatal, amikor a Debreceni Egyetem Református Hittudományi Karán összehasonlító vallástörténetet és keleti nyelveket kezd tanulni, majd a festészet mellett könyveket is írt, keleti érdeklődése révén foglalkozott a hun–magyar őstörténelemmel, a szkíta–hun–magyar rokonsággal. 1928-ban hónapokat töltött Indiában, a harmincas évek elején Törökországban, ahol Kemál Atatürk támogatta kutatásait a magyar–török kapcsolatokról. Zsidó volt-e Krisztus? című, 1936-ban kiadott írása sok vitát generált. 1946-os nyugdíjazásáig, két évtizeden keresztül a Fővárosi Könyvtár keleti gyűjteményének vezetője, de utolsó éveiről nem sokat tudunk. 1961-ben hunyt el, sajnos hagyatékának csak kis része maradt meg. „Pedig hallatlanul izgalmas korok hallatlanul izgalmas tanúja, résztvevője, sőt alakítója volt. A nem konvencionális, a szellemi kalandokba mindig készséggel bocsátkozó, ám a mélységesen hagyománytisztelő magyar szellemiség egyik legelkötelezettebb és legmegnyerőbb alakja – és a különcök különce” – írja róla Alexa.

Zajti Ferenc